Sectordirecteur Zorg, Welzijn & Sport

• Richting geven aan de oriëntatie van de sector op het werkveld.
• Initiatief nemen in het tot stand brengen van vraaggericht beroepsonderwijs.
• Actief bijdragen aan de realisatie van de strategie van het Graafschap College.