Bestuurssecretaris/Hoofd SER

• Inhoudelijk en verbindend schakelen tussen bestuur, directies en diensthoofden.
• Output realiseren op basis van integrale visie en innovatief vermogen.
• Leiding geven aan beleidsondersteuning bij ontwikkeling, realisatie en monitoring van de strategie.