Lid Raad van Toezicht: juridisch-bestuurlijk

• Brede juridisch-bestuurlijke ervaring in bedrijfsleven of in maatschappelijke ondernemingen.
• Kennis en inzicht in juridische vraagstukken, waaronder de toepassing van wet- en regelgeving.
• Gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen; inzicht in good governance en verantwoordingsvraagstukken.