Lid College van Bestuur

• Collegiaal bestuur.
• Portefeuille: Financiën, ICT en brede bedrijfsvoering.
• Aansturing van de PO- en VO-scholen.