Directeur

• Verbinder binnen complex werkveld.
• Positionering van SVG, op basis van expertise, versterken.
• Gezaghebbend, innovatief, visionair.