Concerndirecteur

• Generalist met ervaring in een complexe politiek bestuurlijke context.
• Veel gevoel voor HR en Financiën.
• In staat om op een moderne, gezamenlijke, niet hiërarchische, programmatische wijze sturing te geven aan de opgaven van de gemeente.