Voorzitter College van Bestuur

• Vanuit visie en met hart voor onderwijs PSG strategisch en innovatief positioneren.
• Sturen op professionalisering, onderwijsvernieuwing en toekomstbestendige samenwerking.
• Natuurlijk, procesgericht leiderschap, bindend vermogen en implementatiekracht.