Directeur-bestuurder

• Visie op de volkshuisvesting én relevante ontwikkelingen binnen het sociale domein.
• Richting geven aan de strategie en verdere ontwikkeling van Welwonen.
• Expliciteren van de prestaties en versterken van positie en profiel van Welwonen.