Directeur van het Seminarium voor Orthopedagogiek en Instituut Theo Thijssen

• Stevig, lef en externe oriëntatie, positioneren en profileren.
• Absolute verbinder met (besturen van) het PO.
• Visie op opleiden van leraren in het PO en de ontwikkeling van professionals.