Lid Raad van Toezicht: Onderwijs

• Expertise onderwijs en onderwijsinnovatie in het beroepsonderwijs opgedaan in management of eindverantwoordelijke rol.
• Inhoudelijke deskundigheid effectief inzetten in toezichthoudende rol.
• Bij voorkeur binding met de regio Haarlem, IJmond, Haarlemmermeer.