Voorzitter College van Bestuur

• Verbindend en ondernemend onderwijsbestuurder met executiekracht.
• Realiseren van een modern onderwijsportfolio voor stad en regio.
• Maken van heldere keuzes vanuit een moderne visie op het beroepsonderwijs.