Lid Bestuur: Sport & Jeugd

• Maatschappelijk betrokken topsporter met bestuurlijke affiniteit.
• Duidelijke visie op de rol die (sport)verenigingen en de rol van de jeugd daarbinnen spelen.
• Hecht aan het belang van sportparticipatie en is als zodanig herkenbaar binnen de Nederlandse sportwereld.