Lid Raad van Toezicht: Financiën & Ondernemerschap

• Kennis en ervaring op het gebied van financiën & bedrijfsvoering.
• Gevoel voor marketing vraagstukken en inzicht in verdienmodellen.
• Affiniteit met cultuureducatie en –participatie.