Directeur-bestuurder

• Is ondernemend, verbindend en richtinggevend.
• Stuurt op kwaliteit en samenwerking in een lerende organisatie.
• Positioneert SWZ strategisch en innovatief vanuit visie en met hart voor de ouderenzorg.