Directeur-bestuurder

• Verbindende en vertrouwenwekkende bestuurder met hart voor het openbaar onderwijs.
• Coachende stijl, oog voor de professional.
• Strategisch sterk, zowel intern als extern gericht, ziet kansen voor Librijn.