Lid Raad van Toezicht: Financiën

• Financiële deskundigheid, control & risicomanagement, brede bedrijfsvoering.
• Stevige persoonlijkheid met sensitiviteit ten opzichte van de doelgroep.
• Bij voorkeur afkomstig uit Flevoland.