Lid Raad van Toezicht

• Goed ingevoerd in de dynamiek en transities binnen de (langdurige) zorg.
• Aantoonbare affiniteit met kleinschalige zorgorganisaties.
• Actuele bestuurlijke ervaring in een zorgonderneming.