Interim-bestuurder

• Zorgdragen voor een zorgvuldig en transparant traject van fusieonderzoek.
• Versterken van draagvlak voor rol en positie van Dunavie, zowel bij interne als externe stakeholders.
• Aanbrengen van een versnelling t.a.v. de rol van Dunavie bij een complexe en omvangrijke ontwikkelingsopdracht.