Voorzitter College van Bestuur

• Visionair en richtinggevend bestuurder.
• Stuurt op onderwijskwaliteit, strategische innovaties en samenwerking.
• Geeft ruimte en biedt tegenspel.