Rector Amadeus Lyceum

• Op verbindende, richtinggevende en omgevingsgerichte wijze invulling geven aan ambities.
• Voortbouwen aan groeiende schoolgemeenschap met actueel onderwijsaanbod.
• Met empathie en daadkracht richting geven aan vernieuwend onderwijs.
• Actief bijdragen aan de ontwikkeling van PCOU Willibrord als geheel.