Voorzitter College van Bestuur

• Optimaal inzetten op onderwijskundige vernieuwing en professionele ontwikkeling.
• Strategisch, onderwijskundig en resultaatverantwoordelijk leiderschap tonen.
• Vanuit strategie en visie een professionele cultuur van leren en verantwoording afleggen vormgeven.